aşağıdakilerden hangisidir C) Son zamanlara kadar devam eden Kuzey Türkçesi, Kıpçak Türkçesidir. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz. C) İki tane yüksek enerjili bağa sahiptir. Soru 58: 29111. Kloroplastın granalarında gerçekleşir. Kolesterol esterleri kolesterolün çoğu dokudaki depo halidir. E) P, aminoasittir. ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yapısında 3 tane fosforik asit vardır. D) 3 ve 4 numaralı orbital örtüşmeleri sonucu sigma bağı oluşur. D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz. 24-2, 3 Disfosfogliserat molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemoglobin F’ye Hemoglobin A’ya kıyasla daha zayıf bağlanır. lerden hangisi yanlıştır? A) K, sudur. D) N, glikozdur. 10) Bir polisakkarit olan kitin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hayvansal yapı polisakkaritidir B) Mantarların hücre duvarını oluşturur C) Suda çözünmeyen bir polisakkarittir D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bulunur. Soru kökünde hangi tablonun sonuçları gösterdiği soruluyor. DENEME SINAVI Daha yeni bir kurum olmamıza rağmen sektördeki 15 yıllık deneyimimizin verdiği güçle: Öğrencisine hak ettiği saygıyı…. Kimyasal enerji ışık enerjisine dönüştürülür. D) Nükleotidler için riboz kaynağıdır. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz. E) Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşturur. 5) Günümüzde kabul edilen modele göre atomun yapısı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Elektronlar çekirdeğin çevresinde hareket halindedir. ATP Hücre solunumu Çözünmüş CO 2 (%7) Hb+CO 2 (%23) Plazmada HCO 3-(%70) CO 2 CO 2 H 2 O Karbonik anhidraz H 2 CO 3 H++HCO 3-Hb Hb+H+ Cl-Buna göre CO 2 ’in taşınması sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili, I. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. B) Glikoliz reaksiyonunda ATP harcanır. B) Disleksi tanılı ebeveynlerin çocuklarında disleksi görülme sıklığı daha fazladır. Karaciğerde perisinüzoidal aralık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Karaciğer lenf sıvısının ilk oluştuğu yerdir. E) P, aminoasittir. yapıtaşları organik veya inorganik yapıdadır C. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. sınıf matematik. DENEME SINAVI Daha yeni bir kurum olmamıza rağmen sektördeki 15 yıllık deneyimimizin verdiği güçle: Öğrencisine hak ettiği saygıyı…. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. B) L, NADPH + H + ’dır. B) Mitokondride ATP üretiminde yalnızca oksidatif fosforilasyon olayı gözlemlenir. D) Atomda en büyük kütleye sahip olan tanecik elektronlardır. Yukarıda verilen deniz yıldızındaki yenilenme olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Eşeyli üremedir. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Sonuçlara göre; 47 erkek, 15 kız boş zamanlarında spor yapıyor. D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz. Soru kökünde hangi tablonun sonuçları gösterdiği soruluyor. D) Hücreden hücreye aktarılamaz. SORU:5:Gazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Moleküller arasındaki bağlar oldukça zayıftır. C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X, elektriği iyi iletir. Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Pentoz fosfat yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) ATP kullanılan bir yoldur. D) N, glikozdur. B) Hücre zarını pasif difüzyonla geçerler. E) Sentezlenmesine fosforilasyon denir. Sınıflandırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tür içindeki canlıların kromozom sayısı aynıdır. E) Miyozin başının aktinden ayrılabilmesi için ATP gerekir. B) Protonlar çekirdekte bulunur. yapısındaki tüm bağlar yüksek enerji içerir. 5) ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)ADP ve bir fosfateklenmesi ile oluşur B)Azotlu baz olarak adenin bulundurur C)Tüm canlıların kullandığı enerji molekülüdür DÜretimi sırasında enerji kullanılır E)Hücrede fazlası depo edilir hannini mineral maddelerin özellikleri arasında yer almaz? -- 11. SORU:5:Gazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Moleküller arasındaki bağlar oldukça zayıftır. 1) Bilişim Teknolojileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Cep telefonu bir bilişim teknolojisidir b) Bilgisayar bir bilişim teknolojisidir c) Eğitim, sağlık ve iletişim alanlarında kullanılır. Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. B) Sinüzoid kapiller endoteli ile hepatosit. Sınıflandırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tür içindeki canlıların kromozom sayısı aynıdır. alfabesi ile beraber kullanılmaktadır. B) Y molekülü Z molekülünden daha küçüktür. D) Hücreden hücreye aktarılamaz. B) Y, metaldir. aşağıdakilerden hangisidir C) Son zamanlara kadar devam eden Kuzey Türkçesi, Kıpçak Türkçesidir. Kloroplastın granalarında gerçekleşir. C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler. Kimyasal enerji ışık enerjisine dönüştürülür. Karaciğer B. C) Glutatyon redüktaz enzimi için kofaktör sağlar. B) Mitokondride ATP üretiminde yalnızca oksidatif fosforilasyon olayı gözlemlenir. D) N, glikozdur. maddelerden hangisinin aynı reaksiyonda tüketimi de gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4) Oksijensiz solunum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ETS görev alır. 9) Kuzey - Doğu Türkçesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Eski Türkçenin devamıdır. E) Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşturur. Hepatosit D. Yağ asitlerinin metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Plazmadaki serbest yağ asitlerinin kaynağı lipoprotein lipaz ve hormona duyarlı lipazdır. aşağıdakilerden hangisidir C) Son zamanlara kadar devam eden Kuzey Türkçesi, Kıpçak Türkçesidir. NADH+ molekülü üretilir. B) Disleksi tanılı ebeveynlerin çocuklarında disleksi görülme sıklığı daha fazladır. D) Hücreden hücreye aktarılamaz. Hemoglobin molekülü CO 2 ve H+ taşımaktadır. Bitki hücresinde gerçekleşen ışığa bağımlı reaksiyon ile ilgili hangileri. E) Her iki reaksiyonda da ATP kullanılır. C) Nötronlar çekirdekte bulunur. B) L, NADPH + H +’dır. B) Uzun süre depo edilir. ATP molekülü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Vücudun enerji dövizidir. B) Eritrosit membran bütünlüğü için önemlidir. lerden hangisi yanlıştır? A) K, sudur. Glikolitik yoldaki bir ara üründen sentezlenir. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. Deneme-20-Kasım-2018) | Tusem Eğitmenleri | download | Z-Library. 5) Günümüzde kabul edilen modele göre atomun yapısı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Elektronlar çekirdeğin çevresinde hareket halindedir. 11- Özgül öğrenme bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kızlarda erkeklerden daha yaygın görülmektedir. B) L, NADPH + H + ’dır. D) Her bir miyozin molekülü üzerinde bir aktif bağlantı birimi vardır. Eritrosit Cevap: b Kas hücreleri glukoz, yağ asiti (açlıkta keton maddeleri) gibi enerji kaynaklarını kullanabilen tek hücredir. Hangi ikisi eşit sayıda elektrona sahiptir?. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz. CO 2 en fazla oranda kanın plazma sıvısında taşınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi ATP üretimi için glukoz, yağ asiti ve keton maddelerini metabolize eder? A. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Cevap : Atp molekülü ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz. D) Atomda en büyük kütleye sahip olan tanecik elektronlardır. C) İki tane yüksek enerjili bağa sahiptir. Bitki hücresinde gerçekleşen ışığa bağımlı reaksiyon ile ilgili hangileri. Yukarıda orbital örtüşmesi verilen molekül ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Molekülün formülü C 2 H 2 ’dir. yapısındaki tüm bağlar yüksek enerji içerir. İçinde bulundukları ortamın hacmindedirler. 1) Bilişim Teknolojileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Cep telefonu bir bilişim teknolojisidir b) Bilgisayar bir bilişim teknolojisidir c) Eğitim, sağlık ve iletişim alanlarında kullanılır. C) X ve Y molekülleri arasında kurulan bağ peptit bağıdır. Glikojen sentezinde ilk glukoz molekülü glikojenin proteinine hangi amino asitten. Eritrosit Cevap: b Kas hücreleri glukoz, yağ asiti (açlıkta keton maddeleri) gibi enerji kaynaklarını kullanabilen tek hücredir. D) Atomda en büyük kütleye sahip olan tanecik elektronlardır. Glikojen sentezinde ilk glukoz molekülü glikojenin proteinine hangi amino asitten. yapıtaşları organik veya inorganik yapıdadır C. Sınıf Biyoloji Soru Testi - 1. Aşağıdakilerden hangisi ATP üretimi için glukoz, yağ asiti ve keton maddelerini metabolize eder? A. KOLESTEROL METABOLİZMASIUZM. B) Uzun süre depo edilir. B) L, NADPH + H +’dır. C) X ve Y molekülleri arasında kurulan bağ peptit bağıdır. Elementlerin elektron düzeni ile ilgili hangisi yanlıştır? A) X ) ) B) Y ) ) C) Z ) ) D) T ) ) ) 2 1 2 5 2 2 2 8 8 8. C) Yavru canlıların genotipi ana canlıdan farklıdır. D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz. B) Disleksi tanılı ebeveynlerin çocuklarında disleksi görülme sıklığı daha fazladır. D) Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş yapıdadır. 24-2, 3 Disfosfogliserat molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemoglobin F’ye Hemoglobin A’ya kıyasla daha zayıf bağlanır. E) Miyozin başının aktinden ayrılabilmesi için ATP gerekir. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. d) Bilgiye ulaşmayı yavaşlatır. D) N, glikozdur. Karaciğerde perisinüzoidal aralık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Karaciğer lenf sıvısının ilk oluştuğu yerdir. maddelerden hangisinin aynı reaksiyonda tüketimi de gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4) Oksijensiz solunum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ETS görev alır. D) Bir familya içinde çok sayıda tür olabilir. E) Sentezlenmesine fosforilasyon denir. SORU:5:Gazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Moleküller arasındaki bağlar oldukça zayıftır. D) T, soy gazdır. C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler. maddelerden hangisinin aynı reaksiyonda tüketimi de gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4) Oksijensiz solunum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ETS görev alır. B) Sinüzoid kapiller endoteli ile hepatosit. Karaciğerde perisinüzoidal aralık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Karaciğer lenf sıvısının ilk oluştuğu yerdir. Aşağıdakilerden hangisi ATP üretimi için glukoz, yağ asiti ve keton maddelerini metabolize eder? A. D) N, glikozdur. Soru 58: 29111. D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz. Soru kökünde hangi tablonun sonuçları gösterdiği soruluyor. B) Kuzey ve Doğu Türkçesi olarak iki yeni yazı diline ayrılmıştır. D) Hücreden hücreye aktarılamaz. C) Yavru canlıların genotipi ana canlıdan farklıdır. B) Mitokondride ATP üretiminde yalnızca oksidatif fosforilasyon olayı gözlemlenir. Find books. B) Hücre zarını pasif difüzyonla geçerler. B) Glikoliz reaksiyonunda ATP harcanır. canlı hücrelerin temel enerji kaynağıdır B. ATP Hücre solunumu Çözünmüş CO 2 (%7) Hb+CO 2 (%23) Plazmada HCO 3-(%70) CO 2 CO 2 H 2 O Karbonik anhidraz H 2 CO 3 H++HCO 3-Hb Hb+H+ Cl-Buna göre CO 2 ’in taşınması sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili, I. Karaciğer B. C) X ve Y molekülleri arasında kurulan bağ peptit bağıdır. Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Karaciğerde perisinüzoidal aralık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Karaciğer lenf sıvısının ilk oluştuğu yerdir. E) Her iki reaksiyonda da ATP kullanılır. Kolesterol esterleri kolesterolün çoğu dokudaki depo halidir. Tus Sınavı Denemesi (2. D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz. D) Aktivasyon yeri mitokondridir. Sonuçlara göre; 47 erkek, 15 kız boş zamanlarında spor yapıyor. ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yapısında 3 tane fosforik asit vardır. sadece hücre içinde sentezlenir E. C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler. E) Lipid sentezi için gereklidir. Sıkıştırılamazlar. Buna göre, canlılarda gerçekleşen solunum olayı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Solunum organı tüm canlılarda aynıdır. E) Lipid sentezi için gereklidir. B) Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür içinde olmayabilir. 9) Kuzey - Doğu Türkçesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Eski Türkçenin devamıdır. D) Hücreden hücreye aktarılamaz. Cevap : Atp molekülü ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Vücuttaki kolesterolün yarıdan fazlası sentezle, geri kalanı ise ortalama bir diyetten sağlanır. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz. D) Nükleotidler için riboz kaynağıdır. B) Uzun süre depo edilir. Soru 58: 29111. İçinde bulundukları ortamın hacmindedirler. B) Hücre zarını pasif difüzyonla geçerler. Yukarıda verilen deniz yıldızındaki yenilenme olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Eşeyli üremedir. Akciğerlerde hemoglobinin oksijen bağlamasını kolaylaştırır. C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler. Soru 58: 29111. C) Molekülde toplam 4 tane sigma bağı vardır. 10) Bir polisakkarit olan kitin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hayvansal yapı polisakkaritidir B) Mantarların hücre duvarını oluşturur C) Suda çözünmeyen bir polisakkarittir D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bulunur. Soru kökünde hangi tablonun sonuçları gösterdiği soruluyor. C) M, ATP’dir. Canlılarda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi bir “katabolizma” reaksiyonudur? A) Büyüme B)Fotosentez C) Hücresel solunum D) ATP sentezi E) Yaraların onarılması. C) Özgül öğrenme bozukluğu tanılı çocuklarda disleksi en sık görülen alt tiptir. Soru 4: 2594 - Biberin çürümemesi için kurutulması. D) Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş yapıdadır. 9) Kuzey - Doğu Türkçesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Eski Türkçenin devamıdır. D) T, soy gazdır. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz. Cevap : Atp molekülü ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Yağ asitlerinin metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Plazmadaki serbest yağ asitlerinin kaynağı lipoprotein lipaz ve hormona duyarlı lipazdır. 5) Günümüzde kabul edilen modele göre atomun yapısı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Elektronlar çekirdeğin çevresinde hareket halindedir. SORU:5:Gazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Moleküller arasındaki bağlar oldukça zayıftır. ATP molekülü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Vücudun enerji dövizidir. E) Lipid sentezi için gereklidir. B) Kuzey ve Doğu Türkçesi olarak iki yeni yazı diline ayrılmıştır. D) N, glikozdur. C) M, ATP’dir. ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yapısında 3 tane fosforik asit vardır. 1) Bilişim Teknolojileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Cep telefonu bir bilişim teknolojisidir b) Bilgisayar bir bilişim teknolojisidir c) Eğitim, sağlık ve iletişim alanlarında kullanılır. D) Nükleotidler için riboz kaynağıdır. Sınıf Biyoloji Soru Testi - 1. 26 erkek, 40 kız arkadaşlarıyla buluşuyor. Download books for free. 10) Bir polisakkarit olan kitin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hayvansal yapı polisakkaritidir B) Mantarların hücre duvarını oluşturur C) Suda çözünmeyen bir polisakkarittir D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bulunur. C) Z’nin atom numarası Y’den büyüktür. Hemoglobin molekülü CO 2 ve H+ taşımaktadır. Eritrosit Cevap: b Kas hücreleri glukoz, yağ asiti (açlıkta keton maddeleri) gibi enerji kaynaklarını kullanabilen tek hücredir. B) Uzun süre depo edilir. Bitki hücresinde gerçekleşen ışığa bağımlı reaksiyon ile ilgili. E) Sentezlenmesine fosforilasyon denir. Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Yağ asitlerinin metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Plazmadaki serbest yağ asitlerinin kaynağı lipoprotein lipaz ve hormona duyarlı lipazdır. C) Glutatyon redüktaz enzimi için kofaktör sağlar. B) Protonlar çekirdekte bulunur. maddelerden hangisinin aynı reaksiyonda tüketimi de gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4) Oksijensiz solunum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ETS görev alır. canlı hücrelerin temel enerji kaynağıdır B. 24-2, 3 Disfosfogliserat molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemoglobin F’ye Hemoglobin A’ya kıyasla daha zayıf bağlanır. B) Uzun süre depo edilir. D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz. Kapalı bir odadaki gazın kütlesi artırıldığında yoğunluğu da artar. B) Mitokondride ATP üretiminde yalnızca oksidatif fosforilasyon olayı gözlemlenir. Sonsuzlukta bir hiç, hiçlikte bir an. yıkımı sırasında enerji açığa çıkar D. Sonuçlara göre; 47 erkek, 15 kız boş zamanlarında spor yapıyor. B) Disleksi tanılı ebeveynlerin çocuklarında disleksi görülme sıklığı daha fazladır. Soru 58: 29111. Hangi ikisi eşit sayıda elektrona sahiptir?. Karaciğer B. yapısındaki tüm bağlar yüksek enerji içerir. Find books. İçinde bulundukları ortamın hacmindedirler. Kimyasal enerji ışık enerjisine dönüştürülür. NADH+ molekülü üretilir. Başarılar Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz. B) Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür içinde olmayabilir. sadece hücre içinde sentezlenir E. C) M, ATP’dir. SORU:5:Gazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Moleküller arasındaki bağlar oldukça zayıftır. Pentoz fosfat yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) ATP kullanılan bir yoldur. D) Bir familya içinde çok sayıda tür olabilir. Aşağıdakilerden hangisi ATP üretimi için glukoz, yağ asiti ve keton maddelerini metabolize eder? A. alfabesi ile beraber kullanılmaktadır. İnsanda total sentezin %10’u KC’de diğer %10’u da barsaklarda gerçekleşmektedir. E) P, aminoasittir. C) Z’nin atom numarası Y’den büyüktür. Soru kökünde hangi tablonun sonuçları gösterdiği soruluyor. C) Özgül öğrenme bozukluğu tanılı çocuklarda disleksi en sık görülen alt tiptir. B) L, NADPH + H +’dır. C) X ve Y molekülleri arasında kurulan bağ peptit bağıdır. Kloroplastın granalarında gerçekleşir. B) Kuzey ve Doğu Türkçesi olarak iki yeni yazı diline ayrılmıştır. 1) Bilişim Teknolojileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Cep telefonu bir bilişim teknolojisidir b) Bilgisayar bir bilişim teknolojisidir c) Eğitim, sağlık ve iletişim alanlarında kullanılır. D) T, soy gazdır. Eritrosit Cevap: b Kas hücreleri glukoz, yağ asiti (açlıkta keton maddeleri) gibi enerji kaynaklarını kullanabilen tek hücredir. A) I dehidrasyon, II hidroliz reaksiyonudur. C) Molekülde toplam 4 tane sigma bağı vardır. Hangi ikisi eşit sayıda elektrona sahiptir?. 5) ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)ADP ve bir fosfateklenmesi ile oluşur B)Azotlu baz olarak adenin bulundurur C)Tüm canlıların kullandığı enerji molekülüdür DÜretimi sırasında enerji kullanılır E)Hücrede fazlası depo edilir hannini mineral maddelerin özellikleri arasında yer almaz? -- 11. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ TEST SORULARI - Kutuyu aç. İçinde bulundukları ortamın hacmindedirler. B) Disleksi tanılı ebeveynlerin çocuklarında disleksi görülme sıklığı daha fazladır. D) Hücreden hücreye aktarılamaz. B) Eritrosit membran bütünlüğü için önemlidir. B) Kuzey ve Doğu Türkçesi olarak iki yeni yazı diline ayrılmıştır. Karaciğerde perisinüzoidal aralık ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Karaciğer lenf sıvısının ilk oluştuğu yerdir. Deneme-20-Kasım-2018) | Tusem Eğitmenleri | download | Z-Library. E) Sentezlenmesine fosforilasyon denir. yapısındaki tüm bağlar yüksek enerji içerir. D)Katalizlediği reaksiyon bir oksidatif dekarboksilasyondur. Kapalı bir odadaki gazın kütlesi artırıldığında yoğunluğu da artar. D) Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş yapıdadır. NADH+ molekülü üretilir. KOLESTEROL METABOLİZMASIUZM. D) Nükleotidler için riboz kaynağıdır. lerden hangisi yanlıştır? A) K, sudur. C) İki tane yüksek enerjili bağa sahiptir. D) Her bir miyozin molekülü üzerinde bir aktif bağlantı birimi vardır. E) P, aminoasittir. Buna göre, canlılarda gerçekleşen solunum olayı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Solunum organı tüm canlılarda aynıdır. yıkımı sırasında enerji açığa çıkar D. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz. 24-2, 3 Disfosfogliserat molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemoglobin F’ye Hemoglobin A’ya kıyasla daha zayıf bağlanır. canlı hücrelerin temel enerji kaynağıdır B. Deneme-20-Kasım-2018) | Tusem Eğitmenleri | download | Z-Library. E) Her iki reaksiyonda da ATP kullanılır. B) Y, metaldir. 10) Bir polisakkarit olan kitin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hayvansal yapı polisakkaritidir B) Mantarların hücre duvarını oluşturur C) Suda çözünmeyen bir polisakkarittir D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bulunur. Vücuttaki kolesterolün yarıdan fazlası sentezle, geri kalanı ise ortalama bir diyetten sağlanır. Sınıf Biyoloji Soru Testi - 1. Glikojen sentezinde ilk glukoz molekülü glikojenin proteinine hangi amino asitten. Yukarıda orbital örtüşmesi verilen molekül ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Molekülün formülü C 2 H 2 ’dir. 1-C 2- D 3-B 4-C 5-B. Kolesterol esterleri kolesterolün çoğu dokudaki depo halidir. Pirüvat dehidrojenaz enzimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Mitokondride bulunur. DENEME SINAVI Daha yeni bir kurum olmamıza rağmen sektördeki 15 yıllık deneyimimizin verdiği güçle: Öğrencisine hak ettiği saygıyı…. D) Aktivasyon yeri mitokondridir. 9) Kuzey - Doğu Türkçesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Eski Türkçenin devamıdır. Sonsuzlukta bir hiç, hiçlikte bir an. E) Sentezlenmesine fosforilasyon denir. E) P, aminoasittir. lerden hangisi yanlıştır? A) K, sudur. Eritrosit Cevap: b Kas hücreleri glukoz, yağ asiti (açlıkta keton maddeleri) gibi enerji kaynaklarını kullanabilen tek hücredir. B) Uzun süre depo edilir. DENEME SINAVI Daha yeni bir kurum olmamıza rağmen sektördeki 15 yıllık deneyimimizin verdiği güçle: Öğrencisine hak ettiği saygıyı…. ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yapısında 3 tane fosforik asit vardır. 5) Günümüzde kabul edilen modele göre atomun yapısı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Elektronlar çekirdeğin çevresinde hareket halindedir. Bitki hücresinde gerçekleşen ışığa bağımlı reaksiyon ile ilgili hangileri. B) L, NADPH + H +’dır. Buna göre, canlılarda gerçekleşen solunum olayı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Solunum organı tüm canlılarda aynıdır. NADH+ molekülü üretilir. C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler. Bu testin süresi 10 dakikadır. B) Hücre zarını pasif difüzyonla geçerler. C) X ve Y molekülleri arasında kurulan bağ peptit bağıdır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X, elektriği iyi iletir. B) Kuzey ve Doğu Türkçesi olarak iki yeni yazı diline ayrılmıştır. İnsanda total sentezin %10’u KC’de diğer %10’u da barsaklarda gerçekleşmektedir. TUSTIME NİSAN 2010 DÖNEMİ 1. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. Kimyasal enerji ışık enerjisine dönüştürülür. C) M, ATP’dir. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz. B) Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür içinde olmayabilir. yıkımı sırasında enerji açığa çıkar D. C) X ve Y molekülleri arasında kurulan bağ peptit bağıdır. Glikojen sentezinde ilk glukoz molekülü glikojenin proteinine hangi amino asitten. D) Nükleotidler için riboz kaynağıdır. Sonsuzlukta bir hiç, hiçlikte bir an. B) Sinüzoid kapiller endoteli ile hepatosit. E) P, aminoasittir. 9) Kuzey - Doğu Türkçesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Eski Türkçenin devamıdır. C) Molekülde toplam 4 tane sigma bağı vardır. D) Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş yapıdadır. D) Bir familya içinde çok sayıda tür olabilir. C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler. B) Y, metaldir. 24-2, 3 Disfosfogliserat molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemoglobin F’ye Hemoglobin A’ya kıyasla daha zayıf bağlanır. C) Z’nin atom numarası Y’den büyüktür. Sonsuzlukta bir hiç, hiçlikte bir an. d) Bilgiye ulaşmayı yavaşlatır. Hepatosit D. lerden hangisi yanlıştır? A) K, sudur. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. C) İki tane yüksek enerjili bağa sahiptir. E) P, aminoasittir. D) N, glikozdur. Download books for free. Kolesterol esterleri kolesterolün çoğu dokudaki depo halidir. Pentoz fosfat yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) ATP kullanılan bir yoldur. D) T, soy gazdır. B) Protonlar çekirdekte bulunur. Vücuttaki kolesterolün yarıdan fazlası sentezle, geri kalanı ise ortalama bir diyetten sağlanır. Pirüvat dehidrojenaz enzimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Mitokondride bulunur. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. sadece hücre içinde sentezlenir E. B) L, NADPH + H + ’dır. 1-C 2- D 3-B 4-C 5-B. D) N, glikozdur. B) L, NADPH + H +’dır. C) İki tane yüksek enerjili bağa sahiptir. Kloroplastın granalarında gerçekleşir. SORU:5:Gazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Moleküller arasındaki bağlar oldukça zayıftır. E) P, aminoasittir. D) Nükleotidler için riboz kaynağıdır. D) Her bir miyozin molekülü üzerinde bir aktif bağlantı birimi vardır. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. canlı hücrelerin temel enerji kaynağıdır B. D) Hücreden hücreye aktarılamaz. D) N, glikozdur. B) Hücre zarını pasif difüzyonla geçerler. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz. KOLESTEROL METABOLİZMASIUZM. Tus Sınavı Denemesi (2. SORU:5:Gazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Moleküller arasındaki bağlar oldukça zayıftır. Elementlerin elektron düzeni ile ilgili hangisi yanlıştır? A) X ) ) B) Y ) ) C) Z ) ) D) T ) ) ) 2 1 2 5 2 2 2 8 8 8. Kimyasal enerji ışık enerjisine dönüştürülür. Pirüvat dehidrojenaz enzimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Mitokondride bulunur. B) L, NADPH + H + ’dır. C) Yavru canlıların genotipi ana canlıdan farklıdır. Hemoglobin molekülü CO 2 ve H+ taşımaktadır. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. ATP molekülü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Vücudun enerji dövizidir. Eritrosit Cevap: b Kas hücreleri glukoz, yağ asiti (açlıkta keton maddeleri) gibi enerji kaynaklarını kullanabilen tek hücredir. B) Sinüzoid kapiller endoteli ile hepatosit. Kolesterol esterleri kolesterolün çoğu dokudaki depo halidir. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. 1-C 2- D 3-B 4-C 5-B. 5) ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)ADP ve bir fosfateklenmesi ile oluşur B)Azotlu baz olarak adenin bulundurur C)Tüm canlıların kullandığı enerji molekülüdür DÜretimi sırasında enerji kullanılır E)Hücrede fazlası depo edilir hannini mineral maddelerin özellikleri arasında yer almaz? -- 11. B) Mitoz bölünme ile gerçekleşir. B) Y molekülü Z molekülünden daha küçüktür. 26 erkek, 40 kız arkadaşlarıyla buluşuyor. Cevap : Atp molekülü ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. B) Y, metaldir. TUSTIME NİSAN 2010 DÖNEMİ 1. B) Mitoz bölünme ile gerçekleşir. Kloroplastın granalarında gerçekleşir. OKHAN AKINKOLESTEROL VE STEROİD METABOLİZMASI. Yukarıda orbital örtüşmesi verilen molekül ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Molekülün formülü C 2 H 2 ’dir. B) Mitokondride ATP üretiminde yalnızca oksidatif fosforilasyon olayı gözlemlenir. E) Miyozin başının aktinden ayrılabilmesi için ATP gerekir. Bu testin süresi 10 dakikadır. D) T, soy gazdır. DENEME SINAVI Daha yeni bir kurum olmamıza rağmen sektördeki 15 yıllık deneyimimizin verdiği güçle: Öğrencisine hak ettiği saygıyı…. Sınıflandırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tür içindeki canlıların kromozom sayısı aynıdır. Aşağıdakilerden hangisi ATP üretimi için glukoz, yağ asiti ve keton maddelerini metabolize eder? A. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. B) Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür içinde olmayabilir. E) Miyozin başının aktinden ayrılabilmesi için ATP gerekir. C)Çift yönlüdür. D) Aktivasyon yeri mitokondridir. Sonuçlara göre; 47 erkek, 15 kız boş zamanlarında spor yapıyor. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. Akciğerlerde hemoglobinin oksijen bağlamasını kolaylaştırır. E) P, aminoasittir. İçinde bulundukları ortamın hacmindedirler. C) İki tane yüksek enerjili bağa sahiptir. D) Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş yapıdadır. Find books. C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler. D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz. Karaciğer B. D) T, soy gazdır. ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yapısında 3 tane fosforik asit vardır. Vücuttaki kolesterolün yarıdan fazlası sentezle, geri kalanı ise ortalama bir diyetten sağlanır. B) Mitoz bölünme ile gerçekleşir. Glikolitik yoldaki bir ara üründen sentezlenir. B) Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür içinde olmayabilir. C) Nötronlar çekirdekte bulunur. Hemoglobin molekülü CO 2 ve H+ taşımaktadır. D) N, glikozdur. B) Protonlar çekirdekte bulunur. d) Bilgiye ulaşmayı yavaşlatır. E) Her iki reaksiyonda da ATP kullanılır. yapısındaki tüm bağlar yüksek enerji içerir. C) Molekülde toplam 4 tane sigma bağı vardır. Buna göre, canlılarda gerçekleşen solunum olayı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Solunum organı tüm canlılarda aynıdır. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz. E) P, aminoasittir. Kolesterol esterleri kolesterolün çoğu dokudaki depo halidir. Sıkıştırılamazlar. OKHAN AKINKOLESTEROL VE STEROİD METABOLİZMASI. C) İki tane yüksek enerjili bağa sahiptir. Eritrosit Cevap: b Kas hücreleri glukoz, yağ asiti (açlıkta keton maddeleri) gibi enerji kaynaklarını kullanabilen tek hücredir. Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. sadece hücre içinde sentezlenir E. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. Yukarıda orbital örtüşmesi verilen molekül ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Molekülün formülü C 2 H 2 ’dir. ATP Hücre solunumu Çözünmüş CO 2 (%7) Hb+CO 2 (%23) Plazmada HCO 3-(%70) CO 2 CO 2 H 2 O Karbonik anhidraz H 2 CO 3 H++HCO 3-Hb Hb+H+ Cl-Buna göre CO 2 ’in taşınması sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili, I. Glikolitik yoldaki bir ara üründen sentezlenir. E) P, aminoasittir. D) N, glikozdur. E) Lipid sentezi için gereklidir. E) Atomun kütlesini proton ve nötronlar. ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yapısında 3 tane fosforik asit vardır. 11- Özgül öğrenme bozukluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kızlarda erkeklerden daha yaygın görülmektedir. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. Soru kökünde hangi tablonun sonuçları gösterdiği soruluyor. D) 3 ve 4 numaralı orbital örtüşmeleri sonucu sigma bağı oluşur. D) Yavru canlılar ana canlıdan daha gelişmiş yapıdadır. Pirüvat dehidrojenaz enzimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Mitokondride bulunur. E) Arsenit tarafından inhibe olur. d) Bilgiye ulaşmayı yavaşlatır. C) Nötronlar çekirdekte bulunur. Sınıflandırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tür içindeki canlıların kromozom sayısı aynıdır. sınıf matematik. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz. Deneme-20-Kasım-2018) | Tusem Eğitmenleri | download | Z-Library. Soru 58: 29111. D) Atomda en büyük kütleye sahip olan tanecik elektronlardır. D) Hücreden hücreye aktarılamaz. E) Sentezlenmesine fosforilasyon denir. Hepatosit D. Aşağıdakilerden hangisi ATP üretimi için glukoz, yağ asiti ve keton maddelerini metabolize eder? A. E) Arsenit tarafından inhibe olur. 10) Bir polisakkarit olan kitin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hayvansal yapı polisakkaritidir B) Mantarların hücre duvarını oluşturur C) Suda çözünmeyen bir polisakkarittir D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bulunur. yapısındaki tüm bağlar yüksek enerji içerir. Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz. C) Molekülde toplam 4 tane sigma bağı vardır. Yukarıda verilen deniz yıldızındaki yenilenme olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Eşeyli üremedir. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Solunum olayı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama-lardan hangisi yanlıştır? A) ETS elemanları mitokondri zarları arasına H+ yapısına katılarak zarın hareket etmesini ve ge iyonu atımında elektron enerjisinden yararlanır-lar. Başarılar Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Pirüvat dehidrojenaz enzimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Mitokondride bulunur. D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz. C) Molekülde toplam 4 tane sigma bağı vardır. maddelerden hangisinin aynı reaksiyonda tüketimi de gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4) Oksijensiz solunum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ETS görev alır. B) L, NADPH + H +’dır. canlı hücrelerin temel enerji kaynağıdır B. 5) ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)ADP ve bir fosfateklenmesi ile oluşur B)Azotlu baz olarak adenin bulundurur C)Tüm canlıların kullandığı enerji molekülüdür DÜretimi sırasında enerji kullanılır E)Hücrede fazlası depo edilir hannini mineral maddelerin özellikleri arasında yer almaz? -- 11. yapıtaşları organik veya inorganik yapıdadır C. Hepatosit D. E) Atomun kütlesini proton ve nötronlar. ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yapısında 3 tane fosforik asit vardır. E) Arsenit tarafından inhibe olur. E) Lipid sentezi için gereklidir. İçinde bulundukları ortamın hacmindedirler. Kolesterol esterleri kolesterolün çoğu dokudaki depo halidir. B) Y molekülü Z molekülünden daha küçüktür. C) Özgül öğrenme bozukluğu tanılı çocuklarda disleksi en sık görülen alt tiptir. Kloroplastın granalarında gerçekleşir. Deneme-20-Kasım-2018) | Tusem Eğitmenleri | download | Z-Library. D) Her bir miyozin molekülü üzerinde bir aktif bağlantı birimi vardır. Sonsuzlukta bir hiç, hiçlikte bir an. Eritrosit Cevap: b Kas hücreleri glukoz, yağ asiti (açlıkta keton maddeleri) gibi enerji kaynaklarını kullanabilen tek hücredir. B) Disleksi tanılı ebeveynlerin çocuklarında disleksi görülme sıklığı daha fazladır. Elementlerin elektron düzeni ile ilgili hangisi yanlıştır? A) X ) ) B) Y ) ) C) Z ) ) D) T ) ) ) 2 1 2 5 2 2 2 8 8 8. E) Miyozin başının aktinden ayrılabilmesi için ATP gerekir. E) Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşturur. C) Nötronlar çekirdekte bulunur. B) Asetil-KoA oluşturur. B) Mitoz bölünme ile gerçekleşir. SORU:5:Gazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Moleküller arasındaki bağlar oldukça zayıftır. D) N, glikozdur. B) Hücre zarını pasif difüzyonla geçerler. D) Nükleotidler için riboz kaynağıdır. NADH+ molekülü üretilir. Akciğerlerde hemoglobinin oksijen bağlamasını kolaylaştırır. Aşağıdakilerden hangisi ATP üretimi için glukoz, yağ asiti ve keton maddelerini metabolize eder? A. sınıf matematik. B) Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür içinde olmayabilir. Karaciğer B. 10) Bir polisakkarit olan kitin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hayvansal yapı polisakkaritidir B) Mantarların hücre duvarını oluşturur C) Suda çözünmeyen bir polisakkarittir D) Yapısında glikoz molekülü ve kalsiyum elementi bulunur. Hangi ikisi eşit sayıda elektrona sahiptir?. B) Uzun süre depo edilir. yapısındaki tüm bağlar yüksek enerji içerir. E) Her iki reaksiyonda da ATP kullanılır. 9) Kuzey - Doğu Türkçesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Eski Türkçenin devamıdır. D)Katalizlediği reaksiyon bir oksidatif dekarboksilasyondur. Buna göre, canlılarda gerçekleşen solunum olayı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Solunum organı tüm canlılarda aynıdır. D) X ve Y molekülleri kimyasal sindirimle kendinden daha küçük maddelere ayrılamaz. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Karaciğer B. Kloroplastın granalarında gerçekleşir. maddelerden hangisinin aynı reaksiyonda tüketimi de gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 4) Oksijensiz solunum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ETS görev alır. A) I dehidrasyon, II hidroliz reaksiyonudur. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. Sonuçlara göre; 47 erkek, 15 kız boş zamanlarında spor yapıyor. Find books. 26 erkek, 40 kız arkadaşlarıyla buluşuyor. C) İki tane yüksek enerjili bağa sahiptir. Hangi ikisi eşit sayıda elektrona sahiptir?. Akciğerlerde hemoglobinin oksijen bağlamasını kolaylaştırır. Canlılarda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi bir “katabolizma” reaksiyonudur? A) Büyüme B)Fotosentez C) Hücresel solunum D) ATP sentezi E) Yaraların onarılması. aşağıdakilerden hangisidir C) Son zamanlara kadar devam eden Kuzey Türkçesi, Kıpçak Türkçesidir. E) Lipid sentezi için gereklidir. 1) Bilişim Teknolojileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Cep telefonu bir bilişim teknolojisidir b) Bilgisayar bir bilişim teknolojisidir c) Eğitim, sağlık ve iletişim alanlarında kullanılır. B) Hücre zarını pasif difüzyonla geçerler. C) İki tane yüksek enerjili bağa sahiptir. Sıkıştırılamazlar. Akciğerlerde hemoglobinin oksijen bağlamasını kolaylaştırır. ATP Hücre solunumu Çözünmüş CO 2 (%7) Hb+CO 2 (%23) Plazmada HCO 3-(%70) CO 2 CO 2 H 2 O Karbonik anhidraz H 2 CO 3 H++HCO 3-Hb Hb+H+ Cl-Buna göre CO 2 ’in taşınması sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili, I. D) Her bir miyozin molekülü üzerinde bir aktif bağlantı birimi vardır. C) ATP ve Koenzim A kullanılarak aktive edilirler. E) P, aminoasittir. KOLESTEROL METABOLİZMASIUZM. Sınıflandırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tür içindeki canlıların kromozom sayısı aynıdır. D) 3 ve 4 numaralı orbital örtüşmeleri sonucu sigma bağı oluşur. ATP molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bir dizi sindirim reaksiyonu sonucu oluşur. E) Her iki reaksiyonda da ATP kullanılır. Eritrosit Cevap: b Kas hücreleri glukoz, yağ asiti (açlıkta keton maddeleri) gibi enerji kaynaklarını kullanabilen tek hücredir. B) Uzun süre depo edilir. Kolesterol esterleri kolesterolün çoğu dokudaki depo halidir. D) T, soy gazdır. yıkımı sırasında enerji açığa çıkar D. B) Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür içinde olmayabilir. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. yapısındaki tüm bağlar yüksek enerji içerir. E) Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşturur. Sonsuzlukta bir hiç, hiçlikte bir an. B) Protonlar çekirdekte bulunur. Canlılarda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi bir “katabolizma” reaksiyonudur? A) Büyüme B)Fotosentez C) Hücresel solunum D) ATP sentezi E) Yaraların onarılması. Soru kökünde hangi tablonun sonuçları gösterdiği soruluyor. B) Asetil-KoA oluşturur. Sınıf Biyoloji Soru Testi - 1. Kloroplastın granalarında gerçekleşir. C) M, ATP’dir. B) Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür içinde olmayabilir. Hemoglobin molekülü CO 2 ve H+ taşımaktadır. canlı hücrelerin temel enerji kaynağıdır B. D) Atomda en büyük kütleye sahip olan tanecik elektronlardır. Canlılar yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Buna göre, canlılarda gerçekleşen solunum olayı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Solunum organı tüm canlılarda aynıdır. E) Arsenit tarafından inhibe olur. CO 2 en fazla oranda kanın plazma sıvısında taşınmaktadır. B) Mitokondride ATP üretiminde yalnızca oksidatif fosforilasyon olayı gözlemlenir. Hemoglobini deoksi formunda stabilize eder. D) Hücreden hücreye aktarılamaz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz. ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yapısında 3 tane fosforik asit vardır. B) Uzun süre depo edilir. Sıkıştırılamazlar.